📢 Kolla in aktuella händelser och evenemang här!📢

Visit Korpo
Pro Korpo
Photo: Aarón - Ubuntu Productions

Om Pro Korpo

Pro Korpo r.f. är en lokal förening som grundades år 2014 för att verka som ett samarbetsforum för lokalt utvecklingsarbete i Korpo.

Pro Korpo deltar som samarbetspart i olika utvecklingsprojekt i skärgården, samt producerar och koordinerar olika aktiviteter och evenemang i ortsbornas, deltidsbornas och de lokala företagarnas och föreningarnas intressen.

Vi hjälper dem också att marknadsföra sina tjänster via olika kanaler, speciellt via vår medlemstidning Pro Korpo Bladet. Den andra lördagen i juni samkoordinerar Pro Korpo det årliga evenemanget "Sommarstart - Kesästartti" i Korpo tillsammans med ortens föreningar och företagare.

Samarbete & hållbarhet är två ledord i vår verksamhet, och alla projekt vi gör har sin utgångspunkt i dem.

Verksamhet

Korpo Bladet

Pro Korpo Bladet är en mycket uppskattad och väletablerad informationskanal för händelser och service i Korpo. Den innehåller allt från händelsekalender till de lokala företagens tjänster och aktiviteter, samt bygdemålshistorier och intervjuer och artiklar om intressanta personer och/eller händelser i Korpo. Under 2022 har vi genom ett samarbete med fotografen Peter Mustelin lyft upp olika personer med anknytning till Korpo genom ett månatligt personporträtt. Porträttserien har varit mycket populär och vi kommer att fortsätta med den även under 2023.

Du hittar alla nummer av Korpo Bladet här.

Sommarstart

Den andra lördagen i juni samlas alla Korpobor till en gemensam fest för att fira att sommarsäsongen inleds. Sommarstarten är ett samarbete mellan Pro Korpo r.f. och föreningar och företagare som är verksamma på ön. Varje år ordnas roliga aktiviteter av föreningarna och företagarna, så som modevisning, traktorutställning och traktorkavalkad runt Kyrkbyn, stand-up, pop-up caféer, street food, torgmarknad m.m. Kontakta Pro Korpo r.f. för mer info om Sommarstarten.

Nästa Sommarstart ordnas lördagen den 8.6.2024

Föreningssamarbete

Pro Korpo r.f. fungerar som en takorganisation för föreningarna som är verksamma i Korpo. Vi strävar till att förbättra samarbetet mellan olika föreningar genom att t.ex. koordinera den årliga händelsekalendern, så att evenemang inte “krockar” med varandra.

Samarbete & hållbarhet är två ledord i vår verksamhet, och alla projekt vi gör har sin utgångspunkt i dem.

eckoslut I Kreativa Korpo

Medlemsbrev 2024

Medlemsbrev 2024

Pro Korpo r.f. är en lokal förening som grundades år 2015 för att verka som ett samarbetsforum för lokalt utvecklingsarbete i Korpo.

Vår målsättning för 2024 är att fortsätta göra Korpo ännu mer livskraftig och attraktivt för invånare, inflyttare och besökare. Vi kommer under 2024 att fokusera på följande verksamheter:

Föreningen hade sitt årsmöte den 9.4.2024. Årsmötet valde Ida-Kajsa Johansson till ordförande. Övriga medlemmar i styrelsen är Laura Wickström, Sara Söderlund, Anne-Christine Jansson, Tage Österlund, Torgils Bäckman, Vesa Vuoristo, Ivo Corda och Erika Silventoinen. Suppleanter är Joel Seligson, Kristian Eklund, Elina Kauppila.

  1. Skyltning: Skyltningen i Korpo är på många sätt bristfällig och vi strävar efter att förnya skyltningen vid Galtby vägskäl och vid Retais för att locka ringvägens resenärer in till Kyrkbyn, samt till Rumar och Korpoström.
  2. Visit Korpo portalen: Webbportalen Visit Korpo har sedan lanseringen 2022 fungerat mycket bra för att sprida information om Korpo, och vi arbetar aktivt med att fortsätta utveckla sidan. Under 2024 vill vi bl.a. implementera en blogg på Visit Korpo. Bloggen behövs för att göra sidan mer dynamisk, skapa mer material om Korpo och livet i skärgården, och fungera som ett fönster in i hur livet ter sig på en liten skärgårdsö anno 2024. Vi planerar även att hjälpa de lokala föreningarna i Korpo att få större synlighet genom att erbjuda dem en egen föreningssida på Visit Korpo.
  3. Medlemstidningen Pro Korpo Bladet: Vi fortsätter att ge ut medlemstidningen Pro Korpo Bladet under verksamhetsåret 2024. Bladet har utkommit månatligen sedan juni 2017 och delas ut till alla fastboende hushåll i Korpo. Deltidsboende och besökare kan köpa bladet i de lokala affärerna. Medlemmar utanför Korpo kan prenumerera på bladet eller läsa det gratis på www.visitkorpo.fi/korpo-bladet.
  4. Föreningskoordinator i Korpo: Pro Korpo vill också fortsätta verka som föreningskoordinator i Korpo och samordna evenemanget SommarStart lördagen 8.6.2024.
  5. Bobarhet: Ett nytt projekt som nu är under planering för 2024 är att delta i ett samprojekt för att undersöka Pargas skärgårdsdelars “Bobarhet” inom ramen för Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademis Habitability-projekt. Pro Korpo deltar i den arbetsgrupp som ska jobba med projektet.

Vill du bli medlem i Pro Korpo?

Vill du komma med i föreningen och understöda vår verksamhet? Medlemsavgiften är 10 €/år för personer, 20€/år för familjer och 30€/år för företagare och föreningar. Som medlem får du vara med och påverka vår verksamhet och komma med i olika arbetsgrupper för utvecklingsarbete i Korpo. Använd kontaktformuläret på denna sida för att bli medlem, eller kontakta [email protected].

Styrelsen

Ida-Kajsa Johansson

Ida-Kajsa Johansson

Ordförande
Laura Wickström

Laura Wickström

Vice ordförande
Erika Silventoinen

Erika Silventoinen

Sekreterare

Anne-Christine Jansson

Kassör
Sara Söderlund

Sara Söderlund

Styrelemedlem
Tage Österlund

Tage Österlund

Styrelemedlem
Torgils Bäckman

Torgils Bäckman

Styrelemedlem
Vesa Vuoristo

Vesa Vuoristo

Styrelemedlem

Ivo Corda

Styrelemedlem
Joel Seligson

Joel Seligson

Suppleant
Kristian Eklund

Kristian Eklund

Suppleant

Antal personmedlemmar: 304

Antal medlemsföreningar & företag: 29

e-postadress: [email protected]

Verksamhetsplan 2024: länk

Verksamhetsberättelse 2023: länk

Vill du bli medlem?

Vill du komma med i föreningen och understöda vår verksamhet? Medlemsavgiften är 10 €/år för personer, 20€/år för familjer och 30€/år för företagare och föreningar. Som medlem får du vara med och påverka vår verksamhet och komma med i olika arbetsgrupper för utvecklingsarbete i Korpo.

Kontakta oss genom formuläret nedan om du önskar bli medlem så skriver vi in dig i medlemsregistret och skickar bankgiro för inbetalning av medlemsavgiften.
Become a member

Kontakta oss

Vi tar gärna emot feedback på vår verksamhet och idéer på projekt vi kunde medverka i. Skicka oss ett meddelande via kontaktformuläret nedan så tar vi kontakt så snart som möjligt.
Contact form