📢   Välkommen att registrera ditt företag här eller din förening här   📢

Visit Korpo

Company category: Byggplanering

  • F:ma Filip Nyström

    11 januari 2023
    Byggnadsföretag med 15års erfarenhet av byggande i skärgården. Sköter tjänster som bygglovs-, konstruktions- ritningar, bygglovsansökan, ansvarig arbetsledare och byggnadsarbete.
  • Korpo Byggtjänst

    8 december 2022
    Vi bygger nytt och renoverar gammalt. Vi är ett lokalt team som har en lång erfarenhet av byggandet i skärgården.